Katı Atık Transfer İstasyonu Yönetim Programı

VB.NET teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir. Veriler MS SQL Server üzerinde saklanmaktadır. Kriptoloji kullanılarak güvenli veri iletişimi gerçekleştirilmektedir. Modüler yapısı sayesinde özelleştirilebilir, geliştirilebilir ve değiştirilebilir. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde 7 den 70 e herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Veriler uzaktan erişilebilir ve yönetilebilir.

RFID ve OTOMATİK KAYIT
Kantar otomasyon sisteminde tüm tartım işlemleri otomatik olarak gerçekleşmektedir. RFID pasif etiketler ile araçlar önceden etiketlenmektedir. Böylece araçlar sahaya geldiklerinde otomatik olarak tanınmakta ve tartım işlemleri operatöre gerek kalmadan gerçekleştirilebilmektedir.

PERON YÖNLENDİRME
Tartım işlemi tamamlanan araçlar yine RFID etiketler ile peronlara yanaşan araçlara otomatik olarak yönlendirilirler. Net ağırlıkları ile peronlarda bulunan araçlar karayollarının izin verdiği ağırlıklarda otomatik olarak doldurulurlar.

KAMERA SİSTEMİ
Tartım esnasında kantar üzerindeki aracın görüntüsü kayıt ile eşleştirilerek saklanmaktadır ve raporlanabilmektedir.

BİLGİLENDİRME EKRANI
LED Ekran ile kantara yaklaşan araç şoförleri tartım aşamalarında bilgilendirilirler. Böylece operatörün şoförler ile ilişkisi kesilmiş olur.

OPERATÖR EKRANI VE ANA VERİLER
Kantar otomasyon sistemi tüm veri yönetimini daha önceden tanımlanmış bu ana veriler ile yapmaktadır. Verilerin önceden tanımlanması ile araçların sahaya alınması ya da sahadan araç çıkarılması çok hızlı, verimli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Verilerin önceden kayıt edilmesi ile tartım işlemleri hız kazanmakta ve operatörün hata yapma olasılığını en aza indirgemektedir.

ARAÇ İŞLEMLERİ
Araç kaydı işlemini sistemin beyni kabul edebiliriz. Burada daha önceden tanımlamış olduğumuz çeşitli verileri kullanarak yeni bir araç kaydı gerçekleştiririz. Kayıt altına aldığımız aracın bundan sonraki saha ziyaretlerinde, bu ekranda araç tanımlarken seçimini yaptığımız verilerin otomatik olarak operatöre sunulması gerçekleşecektir. Bir araç için tanımlanabilen veriler şunlardır.

  • Sabit Dara
  • Özel Çöpler için fiyat
  • Geliş Yeri
  • Gidiş Yeri
  • Taşıdığı Yük Tipi
  • Plakası

YÜK TİPİ İŞLEMLERİ
Yazılım içerisinde tanımlı olan tüm yük tipleri Çevre ve Orman bakanlığı tarafından yayınlanmış olan yük tipleridir ve bu yük tiplerine ilişkin yük kodlarını kullanmaktadır. Ancak Merkez Raporlama yazılımı kullanılarak veya yönetim ekranı kullanılarak yeni yük tipi tanımlama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu aşamada da bakanlığın kod yapısı kullanılarak 6 haneli kodlar tanımlanabilmektedir. Tanımlanmış yük tipleri istenilirse güncellenebilir, raporlanabilir ve silinebilir.

GELİŞ YERİ İŞLEMLERİ
İki farklı işlevi bulunmaktadır. Bunlardan aktarma merkezleri ele alındığında, merkeze gelen araçların ait olduğu belediyeleri temsil etmektedir. Böylece aktarma merkezlerinde belediye bazında raporlar oluşturulmakta ve ilgili belediyelere sunulabilmektedir. Depolama sahalarında da gelen araçların belediye bilgisi tutulabilirken gelen aracın belediye yada özel kuruluş bilgisi de bu alanda tutulabilmektedir (İstanbul için Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Askeriye vs.). Geliş yerleri tanımlama işlemi, güncelleme işlemi ve görüntüleme işlemi Merkez raporlama yazılımı ile istenilen sahaya bağlantı gerçekleştirilerek yapılabilmektedir. Ayrıca Yönetim modülü ile de bu işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

GİTTİĞİ YER İŞLEMLERİ
Gittiği yer bilgisi daha çok geri dönüşüm merkezlerinde yani geri dönüşüm sonucu üretilen malzemenin gönderildiği yer ile ilgili bilgileri tutulması ve raporlanması için kullanılmaktadır. Sadece malzeme kabul eden istasyonlarda ve depolama sahalarında kullanılmamaktadır. Gittiği yer tanımlama, güncelleme ve görüntüleme işlemleri merkez raporlama yazılımı aracılığı ile veya yönetim modülü aracılığı ile yapılabilmektedir.

FİRMA İŞLEMLERİ
Depolama alanlarına taşımacılık yapan firmalara ait bilgileri tutmaktadır. Bu firmaların haricinde sahalara özel atık taşıyan firmalarında bilgileri bu alanda tutulmaktadır. İsteğe bağlı bir alan olarak tanımlanmıştır. Araç tanımı yaparken seçimi zorunlu bir alan değildir. Merkez raporlama yazılımı ile veya yönetim modülü ile tanımlama, güncelleme ve görüntüleme işlemleri gerçekleştirilebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
Programı kullanacak her kullanıcının kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi bulunmaktadır. Yazılım üzerinde yapılan bütün işlemler takip edilmektedir. Yapılan kayıt işlemleri, güncelleme işlemleri, iptal işlemleri araç tartımları gibi yazılımın izin verdiği bütün işlemlerde kişilerin bilgileri tutulmaktadır.

VERİTABANI VE KANTAR ENTEGRASYONU
Yazılımın yönetim ayarlarının bulunduğu bir ekran yardımı ile çeşitli tanımlamalar yapılabilmektedir. Burada istasyon bilgileri, veritabanı erişim bilgileri, ComPort ayarları yapılabilmektedir. Veritabanı erişimi için;

Veritabanı Adı
Veritabanı kullanıcı adı
Veritabanı kullanıcı şifresi
Bağlantı süresi
İstasyon Adı

bilgileri girilerek yazılımın hangi veritabanına bağlantı sağlayacağı, bir sefere mahsus, tanımlanmaktadır.

Kantardan gelen veri kablosunun bilgisayarın hangi bağlantı noktasına bağlı olduğunu tanımlamak için ComPort ayarları yapılmalıdır. ComPort ayarları için;

Port Name
Parity
BaudRate
StopBits
Databits

alanlarının girilmesi veya seçilmesi gerekmektedir.

ARAÇ TARTIM İŞLEMİ
Kantar operatörü programa kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptığında kendisini tartım ekranı karşılamaktadır. Yeni gelen aracı kaydetmek için operatör yeni butonuna basarak aracın plakasını yazar ve klavyedeki enter tuşuna basarak aracın mevcut bilgilerinin görüntülenmesi gerçekleşir. Bu aşamada program kantardan gelen veriyi de otomatik olarak programa iletilmekte ve görüntülenmektedir. Operatörün tek yapması gereken kayıt butonuna basmaktır. Operatöre aracın mevcut verilerinin değiştirilebileceği bir ekran görüntülenir. Eğer herhangi bir değişiklik yapılmayacaksa klavyeden enter tuşuna basılarak yada mouse ile tamam butonuna basılarak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Eğer değişiklik yapılmak isteniyorsa (geliş yeri, firma, yük tipi vs.) istenilen bilgi değiştirilerek işlem sonlandırılır. Sahaya giriş yapan aracın bilgisi tartım işlemi yapmak için kullanılan butonların altında saha ekranında görüntülenmektedir. Araç istenilirse burada seçilerek sahadan daha önceden kayıt edilen sabit darası ile çıkartılabilir.

Eğer araç sahaya ilk defa geliyorsa, tartım aşamasında araç bilgisi olmadığından dolayı kullanıcıya araç tanımlama ekranı otomatik olarak görüntülenir. Araç bilgileri girişi yapıldıktan sonra işlem kaldığı yerden devam eder ve kesintiye uğramadan tartım işlemi gerçekleştirilir.

ARACIN SAHADAN ÇIKARILMASI
Döküm yapan araç tekrar kantara geldiğinde saha ekranından seçilerek ikinci kez tartıma alınır. Zaten seçim yapıldığı anda kantardan aracın boş ağırlığı gelmektedir. Kaydet butonuna basarak aracın sahadan çıkışı gerçekleştirilmektedir. Çıkışı gerçekleştirilen araç için program otomatik olarak bir fiş üretmektedir. Bu fiş üzerinde aracın o tartımına ait bütün bilgiler bulunmaktadır. Nokta vuruşlu yazıcılar için devamlı form şeklinde ayarlanan tartım fişi üç nüsha olarak çıktı alınmaktadır.

ZENGİN RAPORLAMA SEÇENEKLERİ
Yapılan her kaydın raporu alınabilmektedir. Raporlar tarih aralığında, Saatlik, geliş yerine göre, yük tipine göre, firmasına göre, gidiş yerine göre plakaya göre oluşturulabilmektedir. Raporlar excel, pdf gibi biçimlerde kaydedilebilir veya yazıcıdan çıktı alınabilir. Alınan rapor üzerinde aynı MS Excelde olduğu gibi süzme işlemi, gruplama işlemi, sıralama işlemi gibi işlemler program üzerinde gerçekleştirilebilir.

ARAÇ YASAKLAMA
Herhangi bir sebepten dolayı gelen aracın sahaya girmesi engellenmek istenilirse bu işlem araç yasaklanarak yapılabilir.

NOT VE HATALI FİŞ KONTROLLERİ
Kantar Operatörleri zaman zaman kendilerinden sonra gelen arkadaşlarına çeşitli notları deftere yazarak veya monitör üzerine yapıştırarak iletmektedirler. Bu hem veri kaybı olabileceği hemde görüntü kirliliği anlamına gelmektedir. Bunu önlemek için tartım ekranında bir not bölümü bulunmaktadır. Bu alana sınırsız sayıda not girişi yapılabilmektedir. Merkez Raporlama yazılımında kontrolden geçen veriler içerisinde bazen hatalı verilere rastlanabilmektedir. Bu hatalı verilerin düzeltilmesi için sahaya telefon edilmekte ve hatalı olan kayıt anlatılmaya ve düzeltme işlemi gerçekleştirmeye çalışılmaktadır. Bu işlem zaman kaybı yaratmaktadır. Bunun yerine hatalı kayıt tespit edildiğinde merkez raporlama yazılımı üzerinden hatalı fiş giriş ekranı kullanılarak ilgili sahaya bildirim yapılabilmektedir. Bildirimi alıp düzeltme işlemi gerçekleştirildikten sonra merkeze tekrar geri dönüş olmakta ve hatalı fiş düzeltmesi sağlanmaktadır.

YÖNETİM EKRANI
Yönetici olarak tanımlanmış kullanıcıları, kantar yazılımına kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaptıklarında, yönetim ekranı karşılamaktadır. Yönetim ekranında ana verilerin tanımlamaları,güncellemeleri, görüntülemeleri, kantar kayıtlarının düzeltilmesi, iptal edilmesi, raporların oluşturulması, yeni kullanıcı tanımlanması gibi işlemler yapılabilmektedir. Yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır.

ARAÇ FİYATLARI GÜNCELLEME
Depolama sahalarına aktarma istasyonlarından ve çeşitli resmi kurumlardan atık alınmaktadır. Bütün bunların haricinde bazı durumlarda özel olarak kişilerden de yük alınabilmektedir. Bu araçların taşıdığı yükler özel olarak adlandırılmakta ve fiyat hesaplaması yapılarak saha çıkışında bu kişilerden tahsil edilmektedir. Özel alınan bu yükler için önceden ton başı fiyatı belirlenmektedir. Bu fiyat istenildiğinde yönetim ekranı aracılığı ile değiştirilebilmektedir.