Kantarlı Hafriyat Döküm Sahası Yönetim Programı

Hafriyat otomasyon sistemi döküm sahası yönetimini daha önceden tanımlanmış ana veriler ile yapmaktadır. Verilerin önceden tanımlanması ile araçların sahaya alınması ya da sahadan araç çıkarılması çok hızlı, verimli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Verilerin önceden kayıt edilmesi ile tartım işlemleri hız kazanmakta ve operatörün hata yapma olasılığını en aza indirgemektedir.

Tüm ana verilerin tanımlanacağı ekranlardır. Tanımlanan veriler üzerinde değişiklik yapılabilir yada raporlar alınabilir.

Firma
Firma bilgilerinin tanımlama, güncelleme ve görüntüleme işlemlerini kapsamaktadır. Tüm işlemler firma bilgilerini kullanarak gerçekleştirilir. Bu nedenle bu bilgilerin doğruluğu çok önemlidir.

Kabul Belgesi
Her firma dolum yapacağı hafriyat ile ilgili kabul belgesini almak zorundadır. Bu kabul belgelerine ait bilgiler yazılıma girilir ve firmanın dökümleri bu belge üzerinden kontrol edilir.

Araç
Araç plakaları ve diğer bilgileri tanımlanır. Tanımlı her araç için bir RFID etiket üretilir ve araçlar tartıma geldiklerinde bu etiketler ile tanınırlar. Araçlar kantara çıktıklarında otomatik olarak tartılırlar.

Yük Tipi
Yük tipleri bakanlık tarafından verilen isimler ve kodlar ile sisteme tanımlıdır. Her yük tipine ait fiyatlar yük tipleri ile ilişkilendirilir. Tartım aşamasında net tartım değerlerine göre taşınan yükün fiyatı otomatik olarak hesaplanmakta ve mevcut cari hesaptan düşüş gerçekleşmektedir.

Dekont
Firmaların cari hesapları sistem tarafından kontrol edilmektedir. Hesaplar dekont girişi ve döküm tutarları ile ilişkilidir.

Uyarılar
Araçlar yada firmalar uygun görülmeyen hallerde yazılım tarafından yasaklanabilir. Yasaklanan firma sahaya araç gönderemez. Aynı şekilde yasaklanmış bir araç sahaya giriş yapamaz. Bu durumlar uyarılar bölümü ile kontrol edilmektedir.

Cari işlemler firmaların nakit yönetimi ile ilgili işlemleri kapsamaktadır. Firmaların yaptıkları ödemeler tip belirleyerek sisteme giriş yapılır. Yapılan her tartım işleminden sonra döküme ait tutarlar hesaplanarak firma hesabından düşüş yapılır. Firmaların hesap hareketleri anlık olarak raporlanır ve sistemin işlemesi sağlanır.

 • Ödeme Bilgi Girişi
 • Nakit
 • Havale
 • Kredi Kartı
 • Çek
 • Döküm Bilgisi Cari Kaydı

Yazılım aracılığı ile raporlar almak hiç olmadığı kadar kolaylaştırılmıştır. Sisteme kayıt edilen veriler çeşitli ekranlar ile amacına uygun raporlar oluşturularak alınmaktadır. Karmaşık rapor ekranları yerine çok basite indirgenmiş ve hedeflenen raporu almanıza olanak veren ekranlar tercih edilmiştir. Raporlarımızda süzme, toplam, gruplandırma, MS Excel’e aktarma, yazıcıdan direk çıktı alma gibi özellikler bulunmaktadır. Hak ediş birimlerine yönelik özel raporlar özel olarak geliştirilmekte ve ihtiyaç olan raporlar sağlanmaktadır. Aşağıda bazı raporlar listelenmiştir.

 • Günlük
 • Satış
 • Firma (Döküm/Dekont/Tonaj/Cari/Etiket)
 • Kabul Belgesi
 • Araç
 • Döküm Bilgisi Cari Kaydı
 • Etiket
 • İcmal

Barkod etiketler her saha için özel olarak oluşturulmaktadır. Bir sahadan alınan bir etiket başka bir sahada kullanılmamaktadır. Etiket üzerinde plaka bilgisi haricinde tüm bilgiler bulunmakta ve tartım işleminin hızlıca ve hatasız olarak gerçekleşmesini sağlamaktadır. Barkod etiket okutulduğunda tartım işlemi otomatik olarak başlamakta ve tamamlanmaktadır. RFID etiket üzerinden alınan plaka bilgisi ile barkod etiket üzerinden elde edilen bilgiler eşleştirilmekte ve kayıt işlemi tamamlanmaktadır.

Hafriyat yazılımı çeşitli modüllerin biraraya gelmesi ile birlikte kullanılmaktadır. İstenildiği takdirde tüm modüller kullanılabileceği gibi istenilmeyen modüllerin kullanılmaması da mümkündür. Tüm modüller birlikte kullanıldığında operatör yükünü azaltan ve hataları minimuma indiren bir yapı sunmaktadır.

RFID
RFID modülü ile otomatik tartım gerçekleşmektedir. Araçlar her sahada otomatik olarak tanınmakta ve sisteme girişlerini bu şekilde yapmaktadır.

Kamera
Kameralar tartım ekranından izlenmektedir. Aracın üst kısmı aracın taşıdığı yük bilgisinin doğru olup olmadığını kontrole izin vermektedir. Aracın önden bir görüntüsü de alınarak tartım işlemine eklenmekte ve saklanmaktadır.

Bilgilendirme
Bilgilendirme ekranlarında soförlerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Kantara çıkışda yavaş olması, tartım işleminde beklemesi gerektiği, tartım sonuçlarının verilmesi ve devam etmesi gibi bilgiler LED ekran üzerinden görüntülenmektedir.

Merkez Raporlama
Merkez Raporlama Yazılımı hafriyat sahalarından verilerin doğru bir şekilde aktarımını gerçekleştirmekte ve merkezde istenilen raporların alınmasına olanak sağlamaktadır. Veriler üç farklı şekilde sahaya taşınabilmektedir. İnternet erişimi olmayan durumlarda (Offline Mod) Çevrimdışı olarak verilerin taşınması sağlanabilir. Veriler yazılım üzerinden istenilen durumlarda çevrimiçi olarak alınabilir. Anlık Mod ile internet erişimi olduğu durumlarda anlık olarak, yani herhangi bir işlem gerçekleştiğinde otomatik olarak taşınabilir. Sahada alınan her rapor alınabilmekte ve sahadan rapor isteme gereksinimini de ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca taşınan veriler yedek oluşturmakta ve veri güvenliği de sağlanmaktadır.

Hafriyat Online
Hafriyat Online yazılımı sahadan veri isteyen firmaların işlerini kolaylaştırmak amacı ile geliştirilmiş Web Tabanlı bir yazılımdır. Her firma kendi kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak istediği raporları alabilmektedir. Bunun yanı sıra merkez kullanıcıları da tanımlanarak tüm sahaların raporlarına erişmek de mümkün olmaktadır. Web tabanlı olarak geliştirildiği için istenilen raporlar platform ve lokasyon bağımsız olarak alınabilmektedir.

slide-03-image-01 (1)
Toplam 19000000 adet araç tartımı gerçekleştirildi.