Endüstriyel Atık Yönetim Programı

Endüstriyel nitelikli tehlikeli atıkların toplanması, nakliye işlemleri, düzenli depolama sahasında depolanması, ara depo yönetimi, ara depolamadan sevk edilmesi ve sevkiyat işlemleri, rota planlama, evrak yönetimi, teklif oluşturma, tartım işlemleri ve faturalandırma ile ilgili komple bir çözümdür.
RFID ile raf izleme, ara depo yönetimi, sevkiyat yönetimi, nakliye yönetimi ve rota planlama işlemleri gerçekleştirilebilir. Bakanlık tarafından yayınlanmış atık kodları kullanılmaktadır. Ara depolama yönetimi sayesinde sevkiyat işlemlerinde rahatlık sağlanmaktadır. Rota planlama ile nakliye taleplerini otomatik olarak yönetebilirsiniz. Araç filonuzu taşıma lisansları ve lisans tarihleri ile yönetebilirsiniz. Nakliye talepleri araç taşıma lisansları ile otomatik olarak oluşturulmaktadır. Böylece taşınamayacak atıkların araçlarınıza atanmasının önüne geçilmiş olur.

Firmaların yaptığı bertaraf başvurularının programa girilmesi ile süreç başlamaktadır. Bertaraf Başvuru Formu üzerinde yer alan atıkların seçilmesi firmaya tanımlanması ile başvuru süreci başlamış olur. Firmanın farklı lokasyonları için ayrı başvuru formları düzenlenebilmektedir. Bertaraf Başvuru Formu düzenlenmemiş hiç bir atık sahaya giriş yapamamaktadır.

Laboratuvar ekranında bertaraf başvurusu yapılmış atıkların ayrıntılı analiz raporları girilebilmektedir. Her atık için kalorifik değer, halojen değerleri ve gerekli olan diğer bilgiler ayrı ayrı girilebilmekte ve teklif aşamasında atık ile ilgili fiyatlar burada yapılan değerlendirmelere göre şekillenmektedir. Laboratuvar değerlendirmeleri yapılmadan teklif aşamasına geçilememektedir.

Teklif aşamasına gelen formlar listeden seçilerek teklifleri oluşturulur. Teklif oluşturulduktan sonra firmaya nakliye hariç ve nakliye dahil olarak sunulur. Firmanın yanıtına göre nakliye hariç veya nakliye dahil olarak teklif kesinlik kazanmış olur. Teklifin onaylanmasından sonra varsa eski teklif geçersiz duruma geçerken tartımlarda artık yeni teklif kullanılmaya başlanır. Bir firmanın atığı sahaya geldiğinde tartım işlemi ulusal atık taşıma formu ile gerçekleştirilir. Firmanın teklifinde yer almayan bir atık tartım işlemine alınamamaktadır.

Teklifi onaylanmış firmalar ister kendi nakliyesi ile isterse nakliye dahil olarak atıklarını sahaya göndermektedirler. Sahaya gelen araçlar düzenli depolamaya büyük kantar aracılığı ile tartım yapılarak alınırken, ara depolamaya alınacak atıklar hassas kantar aracılığı ile tartılmakta ve depoya alınmaktadır. Tartım aşaması ulusal atık taşıma formu, teklif bilgileri seçimleri yapılarak gerçekleştirilmektedir. Hassas kantar ile tartılan ve ara depolamaya alınan ürünler RFID etiketler ile etiketlenerek depolanmaktadır. Depo yönetimi işlemleri bu RFID etiketler ile sağlanmaktadır.

Hassas kantar modülü ile tartımı gerçekleştirilmiş tehlikeli atıklar ara depolama yönetimi için RFID etiketler ile etiketlenir ve raf seçimi de yapılarak ilgili rafa yönlendirilir. RFID etiketler ile ayrıca sevkiyat işlemleri yapılmaktadır. Ara depodan çıkarılmak üzere sevkiyat listesine alınan atıklar sevkiyat sırasında ara depoalama kapılarına konulan RFID Okuyucu antenleri yardımı ile kontrol edilmektedir. Yanlış bir ürünün sevkiyata eklenmesinin önüne geçilmektedir.

Tartımları yapılmış atıklar tekliflerinde bulunan atık fiyatları ve nakliye fiyatları göz önünde bulundurularak fatura aşamasına taşınır. Fatura raporu bir çok kriter göz önünde bulundurularak oluşturulur ve muhasebeye gönderilir.