Deniz Hizmetleri Atık Yönetim Programı

Program VB.NET programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Veritabanı olarak Microsoft SQL Server kullanılmaktadır. Program İstanbul boğazından geçerken atık bırakan yada mevcut gemilerden alınan atıkların alınmasını ve yönetilmesi işini yapmaktadır.

Deniz hizmetleri yazılımı denizlerden alınan atıkların yönetilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Bakanlığın yayınlamış olduğu atık kodları ile atıkların yönetimi sağlanmaktadır. Her atık türüne ait fiyatlar ile alınan atıkların fiyatlandırılması otomatik olarak program tarafından hesaplanmaktadır. Bunun için çeşitli önceden tanımlı fiyatlandırma kriterleri kullanılmaktadır. (Tersanelerde yada açıkda, mesai saatlerinde veya mesai saatleri dışında). Günlük merkez bankası kurlarını otomatik olarak alır ve hem döviz hemde TL cinsinden fiyat hesaplayarak atık yönetimini gerçekleştirir.

ATIK VEREN GEMİLER
Atığı alınan gemiye ait tanımları içermektedir. Geminin adı, gemi hakkında açıklama, geminin gros tonu, İMO Numarası, Bayrağı (Bandrası), Geminin acentası, ve tipi (Kimyasal tanker, petrol tankeri) bilgilerinin girilmesi ile atık veren gemi tanımlaması yapılmaktadır. Bu veriler istenilirse güncellenebilir veya raporlanabilir.

ATIK ALAN GEMİLER
Gemilerden atıkların transfer edilebilmesini sağlayan gemilerin tanımlandığı ekrandır.

GEMİ BAYRAĞI(BANDRA)
Atık veren gemilere ait olan bandranın tanımlandığı ekrandır.

ATIK ALINAN MEVKİ
Gemilerden alınan mevkiler bu ekran yardımı ile tanımlanmaktadır.

GEMİ TİPİ
Atık veren gemilere ait tiplerin belirlendiği ekrandır.

LİMAN TERSANE
Atık veren gemilere ait liman-tersane bilgisinin belirlendiği ekrandır.

RAPORLAR
Programın raporlama modülü, kullanıcıların çeşitli raporlar alabilmesi için oldukça esnek bir şekilde tasarlanmıştır. Hem kolay hem de hızlı raporlama yapılabilmektedir.

OPERASYON EKRANI
Programın alınan atıkların kayıtlarının yapıldığı ana ekranıdır. Atık formunda bulunan tüm kriterlerin girişinin yapılmasına olanak sağlar. Çevre ve Orman bakanlığının yayınlamış olduğu fiyat hesaplama çizelgesini kullanarak alınan atıklara ve miktarlarına göre avro cinsinden fiyat hesaplaması ve girilen günlük kura göre de TL fiyat hesaplamasını otomatik olarak gerçekleştirir. Yapılan kayıtların tamamı güncellenebilir ve raporlanabilir. Kayıt sonrasında kayda ait makbuz daha önceden belirlenmiş formata göre yazıcıdan çıktı alınabilmektedir.

FİYAT HESAPLAMA EKRANI
Acenteler önceden verecekleri atık türleri ve miktarlarına göre fiyat teklifi istemektedirler. Bunu gerçekleştirebilmek için fiyat hesaplama modülü geliştirilmiştir. Bu modülde belirtilen atık türleri ve miktarları girilerek hesaplama yapılabilmektedir.

KAPASİTE ÇİZELGESİ
Atık alacak gemilerin mevki, faaliyet, doluluk oranları gibi bilgilerin raporlandığı ve güncellendiği ekrandır. Bu ekran sayesinde atık alınacak mevkiye yönlendirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

PLAN ÇİZELGESİ
Plan çizelgesi ile yapılacak atık alımları planlanmaktadır. Operasyon gerçekleştirilmeden hemen önce plan oluşturulmakta ve oluşturulan plan üzerinden operasyonlar gerçekleştirilmektedir.